אפרת קנר- נסימוב

אפרת קנר- נסימוב

דירקטור MCR

NICE

הרצאות מפי אפרת קנר- נסימוב:

דוברים נוספים באירוע ביקור C3 בחברת NICE

Open Accessibilty Menu